logo NIMDA

Novinky na NIMDA.CZ

Prognostika stavu oleje, filtrů a spojek převodovek Allison

Převodovky Allison model 09 vybaveny prognostikou stavu oleje, filtrů a třecích členů.

Jedná se o elektronickou funkci sloužící k individuálnímu stanovení potřeby výměny převodového oleje, filtrů a dále k upozornění na nutnost prohlídky systému třecích členů převodovky.
Na základě monitorování mnoha parametrů při provozu převodovky dokáže systém vyhodnocovat individuálně pro danou převodovku její skutečný zátěžný režim a dle toho upravuje základní deklarovanou životnost oleje. Dále má možnost sledovat stav zanesení filtru a ze sledovaných veličin také dokáže odvodit stav systému třecích členů. Obsluha si může stav sledovaných prvků vyvolat na displej voliče řazení, kdy je zobrazena zbývající životnost v % (v případě oleje) nebo „dobré“ či „špatné“ (v případě filtru a třecích členů). Vedle tohoto režimu informativního přechází systém v případě blížícího se konce životnosti do režimu varovného, kdy je obsluha rozsvícením servisního symbolu (klíče) upozorněna na nutnost rychlého servisního zákroku.
Cílem je maximálně využít dostupné životnosti jednotlivých sledovaných prvků individuálně pro danou převodovku, ale zároveň včas upozornit na nutnost servisního zákroku.
Podrobnější informace o použití prognostiky na převodovkách řady 3000 a 4000, tedy včetně řady Torqmatic najdete v PP 15002

Ondřej Beneš dne 17.10.2008

 

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříme, když odvrátíme pohled od svého cíle..

Odkazy


Sídlo společnosti

NIMDA Co. Ltd. org. složka
Beranových - 130
199 05 Praha-9

Tel.: +420 225 115 419
Fax: +420 225 115 424
E-Mail: info@nimda.cz